הלוואה לפתיחת עסק


מהו מסלול "הקמה" ?

במידה ואתה יזם עם רעיון לפתוח עסק חדש, או בעל עניין לרכוש עסק עובד וקיים אך ההון העצמי שברשותך לא מספיק והבנק דורש ריביות גבוהות ויקרות, נצל את הזכאות שלך לקבל הלוואה מהמדינה בסכום של עד 500 אלף ש"ח.
במסלול זה קיימים בטחונות מופחתים, כאשר על הלקוח להעמיד בטחונות של 10% בלבד, בשונה ממסלולים שונים, שם הבטחונות עומדים על 25%
הקרן בערבות מדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מעוניינת לסייע ליזמים בהקמת עסק חדש. הקרן בערבות מדינה מאפשרת קבלת הלוואה בערבות מדינה בתנאים נוחים ליזמים מתחילים במסלול "עסק בהקמה".

 


מי זכאי לגשת למסלול "הקמה"

•    יזם המתכנן להקים עסק, כאשר העסק עדיין לא החל לפעול.
•    עסק אשר היה עד כה בסטטוס של עוסק פטור, כאשר העסק מתכנן לעבור לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.
•    עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, כאשר כיום החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי.
•    יזם אשר רוכש עסק פעיל, ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק.
רצוי שיהיו בידי הלקוח נספחים כגון חוזה שכירות, הצעות מחיר וחוזים עתידיים עם לקוחות פוטנציאלים.

 


יתרונות במסלול "הקמה"

1.    עמלות נמוכות ואפשרות לפירעון מוקדם בכל עת.
2.    הלוואה מחוץ לאובליגו הבנקאי השוטף של העסק.
3.    הלוואה לזמן ארוך - תקופת ההחזר הינה 5 שנים וכוללת עד חצי שנה גרייס.
4.    ריביות נוחות מהנהוגות בשוק.
5.    העמדת בטחונות נמוכים.
6.    עיקר המידע הנדרש לצורך הגשת בקשת הלוואה לקרנות המימון הינו הצגת דוחות כספיים ודפי בנק.
7.    סיוע בפתרון מגבלות ההון העצמי של בעלי העסק.

 


תנאי ההלוואה- מסלול "הקמה"

•    סכום הלוואה מקסימלי של עד 500 אלף ש"ח.
•    ריבית ממוצעת: פריים + 2.9%
•    תקופת החזר: עד 5 שנים, עם תקופת גרייס של חצי שנה. מתן הגרייס מאפשר לעסק להתחיל לפעול ולייצר יציבות תזרימית עד תחילת החזר ההלוואה.
•    בטחונות: בעבור הלוואה של של עד 300 אלף ש"ח יש להעמיד 10% בטחונות.
על כל סכום מעל 300 אלף שח יש להעמיד 25% בטחונות
•    ערבויות אישיות של הבעלים.

לפרטים: טלפנו 054-4972668, או עברו לטופס צור קשר.