הלוואה בערבות מדינה – שאלות נפוצות


נשמע לענות על שאלות נוספות, ולסייע לכל אחד ואחת מכם באופן פרטי.

1. מהי הלוואה בערבות מדינה?

מדובר בהלוואה לעסק קיים או לפתיחת עסק חדש, כאשר המדינה נותנת את ההלוואה ללקוחות באמצעות הבנקים.

הסיכון של הבנק הוא מינימלי מאחר והמדינה לוקחת על עצמה את הסיכון, מה שמאפשר לבנקים להעניק תנאים ייחודיים לקוחות.

2. מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

ישנם תנאי סף  שנקבעו ע"י המדינה, כך שלא כל אחד רשאי לבקש הלוואה מהמדינה. 

לדוגמא, חלק מהקריטריונים: 

עסק קיים שהמחזור השנתי שלו הוא עד 100 מיליון ש"ח, לקוחות שחשבון הבנק שלהם לא מוגבל, וכדומה.

3. במה עדיפה הלוואה בערבות מדינה על פני הלוואות אחרות?

-  ריביות נמוכות 

- אפשרות לפירעון מוקדם ללא עלות 

- תקופת גרייס של חצי שנה ראשונה שבה לא משלמים את ההלוואה

- הלוואה שאינה יושבת על המסגרת הבנקאית השוטפת של העסק

- העמדת בטחונות נמוכים- ללא צורך בשיעבוד/משכון נכסים

- מתן סיוע למי שאין לו הון עצמי

4. מה עלינו לעשות כדי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

עליכם להגיש לקרן תוכנית עסקית, אשר כוללת תחזיות רווח, ולהציג בקשת הלוואה התואמת את צרכיכם.

5. כמה זמן נמשך הליך אישור ההלוואה?

ההליך נמשך כחודש, וכולל פגישה עם נציג של הקרן בערבות המדינה, אליה מומלץ להגיע לאחר התייעצות והכנת תוכנית עסקית עם אנשי מקצוע.

שלכם, צוות "אקסלנט-לואן".